สถานที่บรรยาย – Learning Experiences from the Implant Legends

The Joint International Meeting of
Thai Association of Dental Implantology (TADI)
Indiana University School of Dentistry (IUSD)
Learning Experiences from the Implant Legends

6 มีนาคม 2562
ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับจำนวนจำกัด 300 ที่เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
2018-12-18T12:45:04+00:00