สมัครสมาชิก TADI

สมัครสมาชิก TADI 2018-03-30T13:51:22+00:00

สมัครสมาชิก TADI

Please fill dental License number for CE Credits
Credit Card
Bank Transfer

อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ตลอดชีพ
จำนวนเงิน : 4,000 บาท

หมายเหตุ :
การสมัครสมาชิกจะใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคาร และอนุมัติภายใน 24 ชม.

แจ้งหลักฐาน สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร ได้ที่นี่