สมัครสมาชิก TADI

สมัครสมาชิก TADI 2023-09-21T11:57:00+00:00

สมัครสมาชิก TADI

Please fill dental License number for CE Credits

อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ตลอดชีพ
จำนวนเงิน : 4,000 บาท

ธนาคาร ไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (สาขาบางบัว)
เลขที่บัญชี : 053-443449-6

หมายเหตุ :
การสมัครสมาชิกจะใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคาร และอนุมัติภายใน 24 ชม.

รบกวนคุณหมอ แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมหลักฐานการชำระเงินทาง Line OA : TADI Official เท่านน !!