หน้าแรก 2018-03-19T17:07:13+00:00

งานประชุมวิชาการรากเทียมสัญจรประจำปี 2561

BEYOND BASIC

Topland Hotel & Convention Center I Phitsanulok
23 – 24 กรกฎาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หลักสูตรรากเทียม

รายละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียด

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ความรู้ทั้งศาสตร์ และ ศิลป์เพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค

ประวัติและความเป็นมา

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยถือกำเนิดมาจากชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยซี่งก่อตั้งขึ้นในปี 2527 (1984) โดยการรวมกลุ่มทันตแพทย์ที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกงานทันตกรรมรากเทียมในประเทศไทยมีการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาทั้งในส่วนขององค์กร และ กิจกรรมต่างๆ จนมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2552 (2009) โดยมี นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรก

อ่านเพิ่มเติม