TADI Partnership Party 2019

21 กุมภาพันธ์ 2562 I Grand Mercure Bangkok Fortune

TADI Partnership Party 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ รร.เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท ห้างร้าน ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางทันตกรรมและผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทน ผู้บริหารจากบริษัทผู้สนับสนุน ได้ร่วมรับประทานอาหารและอภิปรายทิศทางการทำงานและจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตโดยมีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน

2020-07-10T11:55:46+00:00