ข่าวสารและกิจกรรม

Upskill for Implant Success

2020-03-05T18:12:33+00:00

งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ Covid-19 ในสภาวะปัจจุบันไม่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น ทางคณะกรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของพนักงาน, ทันตแพทย์ และบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่าน จึงขอยกเลิกการจัดงานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Upskill for Implant Success” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 รศ.ทพ.นพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ [...]

Upskill for Implant Success 2020-03-05T18:12:33+00:00

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery

2020-01-20T17:48:48+00:00

Boracay's calling ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2020 งานประชุมระดับโลก ที่จะจัดขึ้นบนเกาะสวรรค์ Boracay แห่งฟิลิปปินส์ งานนี้มีวิทยากรตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับเชิญบรรยาย 2 ท่าน คือ ทพ.วรุถ มุตตารักษ์ และ ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ ร่วมกับวิทยาการระดับโลกอีกคับคั่ง พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) ลงทะเบียนได้ในราคา 450USD เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.waups.org, www.pcoi.ph

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 2020-01-20T17:48:48+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

2019-07-13T16:06:23+00:00

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 คณะกรรมการหลักสูตร 1. พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย ผู้อำนวยการ 2. ทพ. ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์ กรรมการ 3. ทพ. พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา กรรมการ 4. ทพ. ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์ กรรมการ 5. ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ กรรมการ 6. ร.ท. หญิง ทพญ. [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2562 2019-07-13T16:06:23+00:00

APAID Event 2019

2019-05-10T17:15:44+00:00

The 6th Annual Asia Pacific Academy of Implant Dentistry (APAID)  International Congress 2019 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รศ. นพ. ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) พร้อมด้วย ทพ. รัชภาส พานิชอัตตา ทพ. บัณฑิต จริยจริยาเวช ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ ทพ. ธนสิน บุญทวีคุณ ตัวแทนกรรมการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 6th Annual Asia Pacific Academy of Implant Dentistry (APAID) International Congress 2019 [...]

APAID Event 2019 2019-05-10T17:15:44+00:00

TADI Partnership Party 2019

2019-05-10T12:49:11+00:00

21 กุมภาพันธ์ 2562 I Grand Mercure Bangkok Fortune TADI Partnership Party 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ รร.เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท ห้างร้าน ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางทันตกรรมและผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทน ผู้บริหารจากบริษัทผู้สนับสนุน ได้ร่วมรับประทานอาหารและอภิปรายทิศทางการทำงานและจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคตโดยมีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน

TADI Partnership Party 2019 2019-05-10T12:49:11+00:00

Bangkok International Dental Implant Symposium 2019

2019-12-03T22:21:10+00:00

THE CONQUEST OF IMPLANT COMPLICATIONS 5th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019 27 - 29 November 2019 Royal Paragon Hall I Siam Paragon I Bangkok Message from the president Dear colleagues, Looking back in 2010 when the first Bangkok International Symposium of Dental Implant (BIS) was held in Bangkok, [...]

Bangkok International Dental Implant Symposium 2019 2019-12-03T22:21:10+00:00

26th Annual Scientific Meeting of KOAMI iAO 2019

2019-03-16T14:37:42+00:00

26th Annual Scientific Meeting of KOAMI iAO 2019 To efficiency and beyond! March 9th (Sat) - 10th (Sun), 2019 Sejong University, Seoul, Korea. Website: http://www.kaomi.or.kr/htm/G01_1 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) และ ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ ตัวแทนกรรมการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IAO2019 ของ Korean Academy of Oral & Maxillofacial Implants (KAOMI) ณ Sejong University กรุงโซล [...]

26th Annual Scientific Meeting of KOAMI iAO 2019 2019-03-16T14:37:42+00:00

แกลเลอรี่ภาพ – Learning Experiences from the Implant Legends

2019-03-22T18:10:52+00:00

The Joint International Meeting of Thai Association of Dental Implantology (TADI) Indiana University School of Dentistry (IUSD) Learning Experiences from the Implant Legends 6 มีนาคม 2562ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Learning experiences from the implant legends” คือหัวข้อของงานประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งจัดร่วมกันระหว่าง Indiana University School of Dentistry และ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ [...]

แกลเลอรี่ภาพ – Learning Experiences from the Implant Legends 2019-03-22T18:10:52+00:00

การสรรหานายกและอุปนายกสำรอง

2018-05-11T17:02:14+00:00

ตามที่ท่านได้ไว้วางใจให้ รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ เป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2559 - 2562 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม จะต้องมีการเลือกตั้งนายก และอุปนายกสำรอง ในวาระต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคม จึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง เพื่อดำรงตำแหน่ง ในวาระปี 2562 - 2565 (3 ปี)  โดยรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้ 1. ทพ.ชวลิต อยู่ยืน (ประธานกรรมการสรรหา) 2. ผศ.ทพญ.ณฤษพร ชัยประกิจ (กรรมการ และเลขานุการ) 3. ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชชุลดา (กรรมการ) ประกาศขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ Click here ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย +66(2) 718 0708 [...]

การสรรหานายกและอุปนายกสำรอง 2018-05-11T17:02:14+00:00