สถานที่พัก Upskill for Implant Success 2020-10-03T14:09:54+00:00

Upskill for Implant Success

23 – 24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

อัตราค่าห้องพัก โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด
ราคาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นี้ เท่านั้น

ห้องพัก อัตราค่าห้องพัก/คืน
ห้องสแตนดาร์ด (เตียงเดี่ยว/เตียงคู่) 1,700 บาท (รวมอาหารเช้า)
ห้องสุพีเรียร์ (เตียงเดี่ยว/เตียงคู่) 2,200 บาท (รวมอาหารเช้า)
เตียงเสริม 900 บาท

(อัตราค่าห้องพักนี้เป็นราคาสุทธิ ซึ่งรวมอาหารเช้า, ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

กรุณาโอนเงินมัดจำค่าห้องพักล่วงหน้า (มัดจำ 1 คืน) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ชื่อบัญชี บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – สาขาขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ – สาขาขอนแก่น

หมายเหตุ: กรุณาโอนเงินมัดจำค่าห้องพักล่วงหน้าและส่งใบตอบรับ พร้อมหลักฐานการโอนเงินของธนาคารมายัง โทรสาร: 043 913 3334 หรือ อีเมลล์: RSVN@pullmankhonkaen.com เพื่อยืนยันการโอนเงินระบุถึง ฝ่ายสำรองห้องพัก กรุณาเก็บใบตอบรับ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันกับทางโรงแรมในวันที่เข้าพัก

ในกรณีที่ไม่วางเงินมัดจำค่าห้องพักล่วงหน้า ทางโรงแรมพูลแมนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกห้องพักที่สำรองไว้หลังจากเวลา 12.00น. ของวันที่เข้าพัก และจะให้บริการห้องพักภายในวันที่กำหนดโดยเรียงลำดับก่อน – หลังตามจำนวน ห้องพักที่โรงแรมมี

แบบฟอร์มการจองห้องพัก

อัตราค่าห้องพัก โรงแรมกราเซียร์ โฮเต็ล ขอนแก่น (Glacier Hotel)
ราคาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นี้ เท่านั้น

ห้องพัก อัตราค่าห้องพัก/คืน
Deluxe Type (เตียงเดี่ยว/เตียงคู่) 1,000 บาท (รวมอาหารเช้า)

(อัตราค่าห้องพักนี้เป็นราคาสุทธิ ซึ่งรวมอาหารเช้า, ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

Tel: +6643 334 999
Fax: +6643 334 488
Email: sales02@glacier-hotel.com
Website: www.glacier-hotel.com
Facebook: glacierkhonkaen

อีเมลล์จองห้องพัก

ข้อมูลทั่วไป