วิทยากร Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery 2021-06-21T15:11:29+00:00

Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery

22 – 23 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรม The Berkeley Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพ

Pre – Congress Course: 22 พฤศจิกายน 2564

Education
2011 – 2016 Doctor of Dental Surgery (DDS) 2nd Class Honors Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand
2019 – 2021 Post graduate program in Restorative Dentistry Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

Experience
2019 – Present Private clinic Chiang Mai, Thailand Dentist
2017 – 2019 Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Chiang Mai, Thailand General Dentist and academic staff
2015 Faculty of Dentistry, Niigata University Niigata, Japan Exchange student in Student exchange program
2013 Faculty of Dentistry, University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia Exchange student in Student exchange program

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรันตะ
– ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม รพ.เวชธานี
– ICOI fellowship

22 พฤศจิกายน 2564

Dr. Prakan Thanasrisuebwong
• D.D.S. (Honors) Mahidol University, Bangkok, Thailand
• M.Sc. (Implant Dentistry), Mahidol University, Bangkok, Thailand
• M.Sc. (Implantology and Dental Surgery), IMC, Munster, Germany
• Grad. Dip. in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University, Bangkok, Thailand
• Cert. in Advanced Clinical Training Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California,
Los Angeles, USA
• Ph.D. in Oral Biology (Bone Regeneration), Mahidol University, Bangkok, Thailand

Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology
ITI study club director
ITI fellow

เมื่อพูดถึงการปลูกกระดูกในฟันหน้า เชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็คงกังวลว่าทำออกมาแล้วจะสวยไหม รากเทียมจะรอดไหม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นการวางแผนการรักษาที่ดีร่วมกับการเลือกวิธีที่ใช้ในการปลูกกระดูกรวมถึงวัสดุทดแทนกระดูกให้เหมาะสมในแต่ละสถานะการณ์ ลองมาดูกันว่าเทคนิคการปลูกกระดูกที่ผมใช้เป็นอย่างไรบ้าง เริ่มกันจากเคสง่ายๆชิวๆไปจนถึงเคสแบบเห็นแล้วอยากส่งร้านอื่น และมาดูผลการรักษากันว่าทำแบบไหนปัง ทำแบบไหนพัง แล้วพบกันนะครับ

ทพญ.อลิสา ตาปนานนท์
Dr.Alisa Tapananon DDS., MSc.

Prosthodontics, Mahidol University
Esthetic and Restorative Dentistry UCLA, USA
Part-time Prosthodontist & Esthetic Dentistry Phyathai 2 hospital
Part-time faculty
• Prosthodontic department, Mahidol University
• Esthetic Restorative and Implant Dentistry, Chulalongkorn University

received her DDS degree from the Mahidol University, Thailand, in 2009. She completed Master of Sciences in Prosthodontics at Mahidol University in 2013. In addition, she attended advanced clinical training program in Esthetic and Restorative Dentistry at UCLA, United States, in 2017. Currently, Dr Alisa is a part-time faculty at the Prosthodontic department in Mahidol University, Esthetic Restorative and Implant Dentistry, Chulalongkorn University and part-time prosthodontic and esthetic dentistry at Phyathai 2 hospital.

ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล
Dr. Pongrapee Kamolroongwarakul DDS MSc

Full-time dentist at Phyathai 2 hospital. Part-time faculty at prosthodontic department, Mahidol university
• 2020 Associate fellow of American Academy of Implant Dentistry (AFAAID)
• 2017 Certificate in implant fellowship, Loma Linda University, USA
• 2014 M.Sc. Master of Sciences in Dentistry (Major in Prosthodontics, International Program)
• 2009 DDS Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Mahidol University (Bangkok, Thailand)

Dr. Pongrapee Kamolroongwarakul received his DDS degree from Mahidol University, Thailand in 2009. He completed prosthodontics training and earned his Master of sciences in Prosthodontics at Mahidol University in 2013. He also obtained his fellowship in implant dentistry from Loma Linda University, USA in 2017. He works as a full-time dentist in Phyathai2 hospital and part-time faculty at Prosthodontic department, Mahidol University. He is currently a board committee in Thai Prosthodontic Association.

23 พฤศจิกายน 2564

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรันตะ
– ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม รพ.เวชธานี
– ICOI fellowship
NARONG POTIKET, DDS, MS., F.A.C.P.
Diplomate of the American Board of Prosthodontics
• Former Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Louisiana State University Health Sciences Center (LSUHSC)
• Diplomate of the American Board of Prosthodontics (2003)
• Fellowship in Aesthetics and Implantology, LSUHSC (2003)
• Certificate in Advanced Education of Prosthodontics, LSUHSC (2002)
• Master of Science, LSUHSC (2002)
• Doctor of Dental Surgery (Honors), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (1996)

Prosthodontist Narong Potiket, DDS, MS, FACP received his Doctor of Dental surgery from Chulalongkorn University with honor. He left Thailand to Louisiana State University Health Sciences Center(LSUHSC) and achieved the certificate in advanced dental education in Prosthodontics, master degree of science, and fellowship in Aesthetics and Implantology. He is also a diplomate of the American Board of Prosthodontics. He was appointed to be an assistant professor at Louisiana State University, School of Dentistry and maintained his intramural practice focus in cosmetic and implant dentistry. He has received Golden Apple Awards from senior dental classes at LSUHSC as the outstanding instructor. His research and publications focus on cosmetic dentistry and ceramics. He was appointed to be reviewer board of The Journal of Prosthodontics til 2016. He has his own private practice in Bangkok names NP Dental Clinic.

Dr. Prakan Thanasrisuebwong
• D.D.S. (Honors) Mahidol University, Bangkok, Thailand
• M.Sc. (Implant Dentistry), Mahidol University, Bangkok, Thailand
• M.Sc. (Implantology and Dental Surgery), IMC, Munster, Germany
• Grad. Dip. in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University, Bangkok, Thailand
• Cert. in Advanced Clinical Training Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California,
Los Angeles, USA
• Ph.D. in Oral Biology (Bone Regeneration), Mahidol University, Bangkok, Thailand

Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
Instructor, Master of Science Program in Implant Dentistry, Mahidol University
Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology Save
ITI study club director
ITI fellow

ทพ.ทัชชกร กุลติยะรันตะ
– ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม รพ.เวชธานี
– ICOI fellowship

ข้อมูลทั่วไป