ร่วมลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2565-2568

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ
หมายเลข 1 : รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ     หมายเลข 2 : พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

ผู้สมัครตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ
หมายเลข 1 : ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์     หมายเลข 2 : ทพ.ศักดิ์ชัย แสงปรีชารัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
🌐 : https://tadi.or.th/th/home/
📩 Fb inbox : https://www.facebook.com/tadidentalimplant
📲 Line OA : https://lin.ee/KRRgsw7
☎️ : 063-4263636

2021-10-05T17:25:23+00:00