ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก และอุปนายกสมาคมฯ เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระ 2565 – 2568

ตามที่ท่านได้ไว้วางใจให้ รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ เป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2562 – 2565 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จะต้องมีการเลือกตั้งนายก และอุปนายกสำรอง ในวาระต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสมาคม จึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง

เพื่อดำรงตำแหน่ง ในวาระปี 2565 -2568 (3 ปี)  โดยรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้
1. ทพ.ชวลิต อยู่ยืน (ประธานกรรมการสรรหา)
2. ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ (กรรมการ และเลขานุการ)
3. ทพ.วิเวก มานตาลา (กรรมการ)

ทางสมาคมฯ จะประกาศขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินการสรรหานายก และอุปนายกสำรอง ให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งทางอีเมล์ที่่ท่านได้ให้ไว้กับสมาคมฯ เท่านั้น

ท่านสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรืออัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
📩 FB inbox: https://www.facebook.com/tadidentalimplant
📲 Line: https://lin.ee/KRRgsw7
☎️ Phone: 063 426 3636

2021-06-09T13:46:51+00:00