หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม

ที่ปรึกษาหลักสูตร 2019-07-13T15:21:57+00:00

ที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

พอ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

พอ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พอ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร