หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม

ที่ปรึกษาหลักสูตร 2019-07-13T15:21:57+00:00

ที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ. นพ. ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

รศ. นพ. ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ. นพ. ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ. รัชภาส พานิชอัตรา

ทพ. รัชภาส พานิชอัตรา

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ. รัชภาส พานิชอัตรา

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ผศ. ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์

ผศ. ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ผศ. ทพ. วรพงษ์ ปัญญายงค์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ. ธารา ศิริไกร

ทพ. ธารา ศิริไกร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ทพ. ธารา ศิริไกร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร