ตารางงานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ตารางงานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 2018-09-24T17:04:28+00:00

Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry
Bangkok Dental Grand Sale

16 – 17 ตุลาคม 2561
สยามพารากอน I รอยัล พารากอน ฮอลล์ I กรุงเทพ I ประเทศไทย

Corporate Forum I 16 ตุลาคม 2561

TIME ROOM 1-2 ROOM 3-4 ROOM 5 ROOM 6
08.00 – 08.30 Registration
08.30 – 10.00 Resin cements: basic knowledge to application use Tips and tricks for impalnt digital workflow in complete edentulism Laser-lok technology Topic :
Asst.Prof.Dr.Awiruth Klaisiri Dr.Pranai Nakaparksin Dr.Kritphudis Suttasattakrit
Udom Medical Equipment Straumann Biodent International
10.00 – 11.30 Implant today Trend: Digital work flow to harmonize esthetic and functional outcomes Pekkton : High-performance polymer for implant and tooth support prosthesis I THE BATTLE OF Cement VS Screw Retained The CEREC guided implant workflow – Scan, Plan, Place, and Restore
Dr.Suphachai Suphangul Dr.Chanchai Kingwattanakul Dr.Chaimongkol Piempring Dr.Suchada Kongkiatkamon
Implantium T Dental Lab Osstem Dentsply Sirona
11.30 – 12.00 Exhibition Opening
12.00 – 13.00 Lunch

Symposium I 16 ตุลาคม 2561

TIME TOPIC SPEAKER CHAIRMAN
13.00 – 13.30 Opening Ceremony
13.30 – 15.00 Esthetic Complications in Dental Implant: Hard and Soft Tissue Management ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
15.00 – 15.45 Clear Aligners in Restorative Dentistry ทพ.ธิติ ศิริไกร
15.45 – 16.15 Coffee Break
16.15 – 17.00 รากเทียม…เกรียมหรือไม่เกรียม ทพ.สมชาย กิจสนาโยธิน ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา
17.00 – 17.30 TADI Annual General Meeting and Certificate Ceremony for TADI Implant Course Participants.

Symposium I 17 ตุลาคม 2561

TIME TOPIC SPEAKER CHAIRMAN
08.30 – 10.00 Soft Tissue is (still) the Issue! Peri-Implant Tissue Manipulation and Augmentation Dr.Nikos Matheos พล.ต.ทพ.สุเมธ เจียมศรีมงคล
10.00 – 10.45 Immediate​ Implant Placement … Speed Up or Straight to Failure? ทพ.ดร.บวรวุฒิ บูรณวัฒน์
10.45 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.00 Overview of Zirconia Dental Implant ศ.ทพ.บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์
12.00 – 12.45 Guideline for Treatment of Peri-Implant Diseases and Implant Care ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์
12.45 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.00 ใช้ Social Media อย่างไรถึงจะไม่ผิด? อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
15.00 – 15.45 Restoring Smile: Restorative Workflow for Predictable High End Results รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร
15.45 – 16.30 Gateway to Ceramics for Dental Implant: from Basic Science to Clinical Implications ทพ.ดร.ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์
16.30 – 17.00 Coffee Break
17.00 – 17.45 ก้าวทันการลงทุนยุคดิจิตอล นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา
17.45 – 18.00 Closing Ceremony