ตารางการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561

ตารางการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 2018-07-04T13:38:15+00:00

BEYOND BASIC 23 – 24 กรกฎาคม 2561

Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

BEYOND BASIC I 23 กรกฎาคม 2561

TIME TOPIC SPEAKER
09.00 – 09.30 Registration
09.30 – 10.00 Opening
10.00 – 10.45 Immediate Implant Placement ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชุลดา
10.45 – 11.15 Coffee Break
11.15 – 12.00 Interesting Cases Presentation TADI Course Student Presentation
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Grafting Materials & GBR ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
14.45 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 16.00 Abutment Selection : Key Factors for Optimum Esthetic ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์
18.00 – 22.00 Dinner Party

BEYOND BASIC I 24 กรกฎาคม 2561

TIME TOPIC SPEAKER
09.00 – 09.45 Prosthetic Implant Challenging in Complicated Situations ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ
09.45 – 10.30 Sinus Lift พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 11.45 Digital Dentistry ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี
11.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.00 Hands – on (Hands – on I : GBR, Hands – on II : Sinus Lift) ทีมคณาจารย์
15.00 Coffee Break

BEYOND BASIC I 25 กรกฎาคม 2561

TIME
09.30 เดินทางเข้าสู่ที่พัก I The Bluesky Resort at Khao Kho