ตารางการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561

ตารางการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 2018-04-06T12:40:00+00:00

BEYOND BASIC
23 – 24 กรกฎาคม 2561
Topland Hotel & Convention Centre I พิษณุโลก

23 กรกฎาคม 2561 หัวข้อบรรยาย และ วิทยากร
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.45
14.45 – 15.15
15.15 – 16.00
18.00 – 22.00
ลงทะเบียนงานประชุม
พิธีเปิด
Immediate Implant Placement I ทพ.พุทธิพงษ์ เทววิชุลดา
Coffee Break
Interesting Cases Presentation I TADI Course Student Presentation
Lunch
Grafting Materials & GBR I ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
Coffee Break
Abutment Selection : Key Factors for Optimum Esthetic I ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์
Dinner Party
24 กรกฎาคม 2561 หัวข้อบรรยาย และ วิทยากร
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 13.30
13.30 – 16.00
15.00
Prosthetic Implant Challenging in Complicated Situations I ทพ.องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ
Sinus Lift I พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย
Coffee Break
Digital Dentistry I ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี
Lunch
Hands – on (Hands – on I : GBR, Hands – on II : Sinus Lift) I ทีมคณาจารย์
Coffee Break
25 กรกฎาคม 2561
09.30 เดินทางเข้าสู่ที่พัก I The Bluesky Resort at Khao Kho