หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567 2021-01-26T10:45:11+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ทพ.พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

กรรมการ

ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

กรรมการ

ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ

ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ

กรรมการ

ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ

กรรมการ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการ และ เลขานุการ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ

กรรมการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการหลักสูตร