ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม 2023-03-10T15:44:39+00:00

6th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry (BIS 2022)

Date: 28 – 30 NOVEMBER 2022

Theme: CHANGES & CHALLENGES IN IMPLANT DENTISTRY
Venue: The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

รูปทั้งหมด

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery

By | มกราคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

Boracay's calling ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2020 งานประชุมระดับโลก ที่จะจัดขึ้นบนเกาะสวรรค์ Boracay [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

By | กรกฎาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 [...]