ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม 2018-03-21T11:55:50+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

By | กรกฎาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 [...]

TADI Partnership Party 2019

By | มีนาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

21 กุมภาพันธ์ 2562 I Grand Mercure Bangkok Fortune TADI Partnership Party 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ รร.เมอร์เคียว [...]

แกลเลอรี่ภาพ – Learning Experiences from the Implant Legends

By | พฤศจิกายน 12th, 2018|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

The Joint International Meeting of Thai Association of Dental Implantology (TADI) Indiana University School of Dentistry (IUSD) [...]