ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม 2018-03-21T11:55:50+00:00

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567

By | มกราคม 26th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร ทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 2564-2567 ตามที่สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร ประจำปี 2564-2567 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 [...]

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

By | สิงหาคม 7th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

Upskill for Implant Success 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น กลับมาให้เรียนรู้ เพิ่มพูน ไม่เพิ่มพัง เพิ่มพลังให้งานรากเทียมอีกครั้ง ณ ดินแดนแห่งพระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2563

By | กรกฎาคม 10th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การจัดการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมพื้นฐานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลังสูตรสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารหลังสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ [...]

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery

By | มกราคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

Boracay's calling ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2020 งานประชุมระดับโลก ที่จะจัดขึ้นบนเกาะสวรรค์ Boracay [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2562

By | กรกฎาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2562 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร และที่ปรึกษาประจำปี 2562-2563 [...]