ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม 2023-03-10T15:44:39+00:00

6th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry (BIS 2022)

Date: 28 – 30 NOVEMBER 2022

Theme: CHANGES & CHALLENGES IN IMPLANT DENTISTRY
Venue: The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

รูปทั้งหมด

ร่วมลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2565-2568

By | ตุลาคม 5th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ หมายเลข 1 : รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ     หมายเลข 2 [...]

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ

By | มิถุนายน 7th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหานายก และอุปนายกสมาคมฯ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก และอุปนายกสมาคมฯ เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระ 2565 - 2568 ตามที่ท่านได้ไว้วางใจให้ รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ เป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2562 - 2565 ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2564-2567

By | มกราคม 26th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตร ทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 2564-2567 ตามที่สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร ประจำปี 2564-2567 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 [...]

งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

By | สิงหาคม 7th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

Upskill for Implant Success 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น กลับมาให้เรียนรู้ เพิ่มพูน ไม่เพิ่มพัง เพิ่มพลังให้งานรากเทียมอีกครั้ง ณ ดินแดนแห่งพระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน [...]

คณะกรรมการหลักสูตร 2563

By | กรกฎาคม 10th, 2020|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐานประจำปี 2563 ตามที่ สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ได้ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอน และให้การฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิก และทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ และต้องการมีความรู้ และประสบการณ์ในการให้บริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของทันตกรรมรากเทียมให้กับวิชาชีพในการให้บริการทันตสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้การจัดการหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมพื้นฐานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลังสูตรสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักสูตรเพื่อบริหารหลังสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ [...]