การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2018-03-19T12:06:29+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

งานประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561
วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561
ณ จ.พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมสามัญประจำปี

งานประชุมวิชาการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019
Bangkok, Thailand.

รายละเอียดเพิ่มเติม