การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2021-06-22T13:37:24+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน