การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2023-03-10T15:35:03+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE
หาดใหญ่ สงขลา
15-16 พฤษภาคม 2566

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

Changes and Challenges in Implant Dentistry

6th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2022

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสัญจรประจำปี

BRUSH UP AND STRENGTHEN KNOWLEDGE
หาดใหญ่ สงขลา
15-16 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมสามัญประจำปี

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
Esthetics in Implant Dentistry Moving to Mastery
The Berkeley Hotel ประตูน้ำ I กรุงเทพ
22-23 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน