การประชุมและสัมมนา

การประชุมและสัมมนา 2019-09-02T12:02:23+00:00

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

งานประชุมสามัญประจำปี

Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry
Bangkok Dental Grand Sale
Siam Paragon I Royal Paragon Hall I Bangkok I Thailand.
16 – 17 ตุลาคม 2561

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019
Siam Paragon I Royal Paragon Hall I Bangkok I Thailand.
27 – 29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมสัญจรประจำปี

Beyond Basic
Topland Hotel & Convention Center I พิษณุโลก
23 – 24 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมสามัญประจำปี

Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry
Bangkok Dental Grand Sale
Siam Paragon I Royal Paragon Hall I Bangkok I Thailand.
16 – 17 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชุมนานาชาติประจำปี (BIS)

Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019
Siam Paragon I Royal Paragon Hall I Bangkok I Thailand.
27 – 29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม