งานประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

  • Gateway to Advanced Implant and Related Dentistry
    16/10/2018 - 17/10/2018
    8:00 am - 6:00 pm
รายละเอียด ราคา จำนวนตั๋ว
ทันตแพทย์ทั่วไปshow details + ฿4,500.00 (THB)   Sold Out
The ทันตแพทย์สมาชิกสมาคมฯ (฿4,000.00 (THB)) is available to members only. Sold Out
นศ.ทพ.หลังปริญญาshow details + ฿3,000.00 (THB)   Sold Out

Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

2018-10-01T12:44:04+00:00